Klášterka

Vítejte na www stránkách bývalé klášterní zahrady od nepaměti zvané KLÁŠTERKA, nacházející se v areálu bývalého – a dnes již zcela zaniklého – cisterciáckého proboštství v severozápadní části Nového Města v Kouřimi. 

Zahrada je po řadu posledních let pravidelně otevírána veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví u příležitosti konání tzv. Snu noci kouřimské. Sen noci kouřimské se loni sice opět nekonal, ale zahrada se veřejnosti otevřela v neděli 11.září 2022, a v 16 hodin zde také odstartoval v historii první Koncert klasické hudby a renesanční poesie. Koncert se těšil hojné návštěvnosti ke spokojenosti všech, jak účinkujících, tak pořadatelů.         Stejně tak jako v minulých letech, tak i loňská prohlídka zahrady se líbila. Jeden z účinkujících –  Josef Bernard Prokop – ji označil ve svém příspěvku v Kouřimském zpravodaji jako „nádhernou tečku“ za předcházející přednáškou Mgr. Rišlinka… Mne nazval – a to mne velmi potěšilo – nejen  majitelkou, ale i stvořitelku v jedné osobě.

A už v týdnu od 8.7.2023 odstartoval 14. ročník festivalu Hudební Kouřim, tentokrát i za aktivní účasti zahrady Klášterka, kde se odehrály celkem 3 akce.    Další koncert se uskuteční  v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu dne 16.září 2023 v 16 hodin.              

Jistě je Vám známo, že už po několik let úzce spolupracujeme s Regionálním muzeem v Kolíně,  a to bez ohledu na akce pořádané městem Kouřim. Prohlídky zahrady Klášterka v rámci Dnů evropského dědictví jsou inzerovány prostřednictvím Regionálního muzea Kolín ruku v ruce s akcemi pořádanými tímto Regionálním muzeem Kolín v Kouřimi (tzn. jak v muzeu, skanzenu či v kostele sv.Štěpána vč. zdejší zvonice) a letos se uskuteční v sobotu 16.září 2023 v čase od 10 do 17 hodin.

Koncert v zahradě  rozšířil spektrum zdejších dosavadních aktivit  a odkryl možná i nové možnosti  nejen jak se seznámit s historií místa i města,  ale i propojit minulost se současností. Nejen proto došlo právě v březnu 2023 k výstavbě nového altánu, který by měl v budoucnosti napomoci i přispět k naplnění těchto záměrů.

V  roce 2021 tomu bylo 600 let, co došlo k vyplenění cisterciáckého proboštství (1421) a blíží se i 300leté výročí  (1729), co se moje rodina o zahradu Klášterka stará.

Stále platí, že si kdykoliv (tedy i mimo pravidelné pořádání tzv. dne otevřených dveří v rámci výše uvedených Dnů evropského dědictví) můžete telefonicky dohodnout individuální návštěvu na telefonu  602 389 527.

Vždy se pokusíme vyjít vstříc Vašim potřebám a skloubit je s našimi možnostmi.