Současnost

Když v roce 1992 měla kouřimskou zahradu zdědit paní Marie – do té doby obyvatelka hlavního města – neváhala ani na okamžik. Věděla, že rodové zahrady se ujme, i když to bude stát spoustu sil i prostředků. Stalo se – ale trvalo ještě několik dalších let, než se Dvořákovi do Kouřimi přestěhovali.
Čekal je tu rozlehlý ovocný sad, který kdysi prarodičům paní Marie poskytoval obživu. Na sto dvacet jabloní, hrušní a dalších převážně ovocných stromů na pěti tisících metrech čtverečních.

Nová paní majitelka se zvolna pustila do úprav, jejichž cíl lze shrnout pěti slovy :
Aby tu všem bylo hezky.      Už první rok – kdy únor strávila prořezáváním a březen v horečkách – pochopila, že se bez cizí pomoci neobejde. Náhoda jí poslala do cesty několik studentů zemědělství, kteří se ujali části nutných prací.
Část stromů zmizela, plochu pokryl trávník a místa, která dřív zakrývaly košaté koruny, zalilo slunce. Užitková zahrada se zvolna proměňovala v obytnou.
„Bylo tu příjemně, ale chyběla tu voda – a já věděla, že ji tenhle prostor potřebuje“ popisuje majitelka další krok. Ke kamenné hradbě – která kdysi bývala městským opevněním – tak přibyla kamenná káď s „pramenem“. Za klidných večerů tiché šumění vody doléhá až k domu.
Veškeré kamenné zdi (součást vnitřního kouřimského městského opevnění – nemovitá národní kulturní památka) olemoval pás keřů a trvalkových záhonů. Nakonec přibyl (se svolením NPÚ) i rozsáhlý biotop – jezírko na koupání. Jako mnoho dalších zahradních prvků i ono ctí jednu ze zásad paní majitelky : účelnost. „Hornatá“ středomořská skalka bezprostředně sousedící s vodní hladinou totiž skrývá nezbytnou techniku, která se stará o kvalitu vody v jezírku.

Byla obnovena středověká bašta, jejíž existenci do té doby jen velmi vzdáleně připomínala kamenná rozvalina v hradbách. Ve snaze o zachování původního ducha místa pak vytvořeno několik odpočinkových remízků. Jak se to povedlo můžete posoudit nejlépe sami při prohlídkách, kdy se brány této staré zahrady Klášterky otevírají i pro návštěvníky. Srdečně Vás zveme.